Kontakt

PROMOS sp. z o.o.

Kocmyrzowska 13A
31-750 Kraków
tel. 12 683-83-70
fax: 12 683-83-71

numer KRS: 0000104166 – Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS
NIP: 678-00-37-972
REGON: 350661897
Kapitał zakładowy: 500 000 zł
Koncesja MSWiA Nr L-0016/00
 
 
Recepcja
Biuro handlowe
Wspólnoty mieszkaniowe
Nieruchomości komercyjne
Usługi sprzątania
Ochrona mienia
Dział Techniczny
Dział Kadrowo-Płacowy
Dział Finansowo-Księgowy

Zapytaj o wycenę